Stare Forum RE ˇ Czat RE ˇ Osteria ˇ Ściana Gości ˇ Pomnik Narodu Eskwilińskiego ˇ RWPZiB ˇ Planeta Mikronacje ˇ Res Publica ˇ Nasza Eskwilinia ˇ Monitor Eskwiliński ˇ Tribuna del PubeloCzwartek, Styczeń 23, 2020
Nawigacja
Strona Główna
Zamieszkaj!
Forum
Ulica Konsularna
Kraj
Historia Wyspy
Demografia
Katalog Praw RE
Siły Zbrojne RE
Korpus Służby Cywilnej
Szkoła Elementarna
Wyszukiwarka
Władze i instytucje

El Presidente Rzeczypospolitej Eskwilińskiej

JE Cheewazz Khadil
(kontakt)

Przewodniczący Rady Narodowej (XIII kadencja)

don Havelock Jaskoviakus
(kontakt)

Przewodniczący Rady Rządowej (premier)

don Havelock Jaskoviakus
(kontakt)

Minister Spraw Zagranicznych

don Tomasz Anter
(kontakt)

Prezes Sądu Najwyższego

don Bruno van der Bizen


Komendant Kwatery Głównej Sił Zbrojnych

generał Max von Wereman
(kontakt)
Postanowienie PRN ws. zarządzeniu wyborów Prezydenta RE
KPRE/PPRN/01/11
Postanowienie Przewodniczącego Rady Narodowej
z dnia 5 listopada 2011 roku
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej


Na podstawie art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Eskwilińskiej postanawiam, co następuje:

§ 1.
Zarządzam wybory Przeydenta Rzeczypospolitej.

§ 2.
Na dzień wyborów wyznaczam 27 listopada 2011 roku.

§ 3.
Kalendarz wyborczy, zasady zgłaszania kandydatów i sposób głosowania określa załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Martinus de Wilczyno
Przewodniczący Rady Narodowej

Załącznik

Kalendarz wyborczy
5 - 19 XI 2011 r. - zgłaszanie kandydatów
20 - 26 XI 2011 r. - kampania wyborcza
27 XI 2011 r. w godzinach 1:00-24:00 - głosowanie
Wszystkie czynności wyborcze muszą być wykonywane zgodnie z powyższym kalendarzem. Czynności wykonane w innym terminie niż podaje kalendarz są nieważne.

Zasady zgłaszania kandydatów
Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłaszają się sami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres eskwilinia@op.pl. Wiadomość musi być wypełniona wg poniższego wzoru:
Imię i nazwisko kandydata:
Data urodzenia:
Podpis:
Osoby popierające:
Kandydatura może być zarejestrowana, jeśli poprze ją co najmniej 3 obywateli.

Sposób głosowania
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres eskwilinia@op.pl. W wiadomości należy podać tylko imię i nazwisko wybranego kandydata.

------------------------------------------------------------

KPRE/PPRN/02/11
Postanowienie Przewodniczącego Rady Narodowej
z dnia 4 grudnia 2011 roku
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej


Na podstawie art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Eskwilińskiej postanawiam, co następuje:

§ 1.
Zarządzam wybory Przeydenta Rzeczypospolitej.

§ 2.
Na dzień wyborów wyznaczam 11 grudnia 2011 roku.

§ 3.
Kalendarz wyborczy, zasady zgłaszania kandydatów i sposób głosowania określa załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Martinus de Wilczyno
Przewodniczący Rady Narodowej

Załącznik

Kalendarz wyborczy
4 - 8 XII 2011 r. - zgłaszanie kandydatów
8 - 10 XII 2011 r. - kampania wyborcza
11 XII 2011 r. w godzinach 1:00-24:00 - głosowanie
Wszystkie czynności wyborcze muszą być wykonywane zgodnie z powyższym kalendarzem. Czynności wykonane w innym terminie niż podaje kalendarz są nieważne.

Zasady zgłaszania kandydatów
Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłaszają się sami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres eskwilinia@op.pl. Wiadomość musi być wypełniona wg poniższego wzoru:
Imię i nazwisko kandydata:
Data urodzenia:
Podpis:
Osoby popierające:
Kandydatura może być zarejestrowana, jeśli poprze ją co najmniej 3 obywateli.

Sposób głosowania
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres eskwilinia@op.pl. W wiadomości należy podać tylko imię i nazwisko wybranego kandydata.

--------------------------------------------------

KPRE/PPRN/01/12
Postanowienie Przewodniczącego Rady Narodowej
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej


Na podstawie art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Eskwilińskiej postanawiam, co następuje:

§ 1.
Zarządzam wybory Przeydenta Rzeczypospolitej.

§ 2.
Na dzień wyborów wyznaczam 3 czerwca 2012 roku.

§ 3.
Kalendarz wyborczy, zasady zgłaszania kandydatów i sposób głosowania określa załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Aurelius Luczakius
Przewodniczący Rady Narodowej

Załącznik

Kalendarz wyborczy
11-20 maja 2012 r. - zgłaszanie kandydatów
21 maja - 1 czerwca 2012 r. - kampania wyborcza
3 czerwca 2012 r. w godzinach 1:00-24:00 - głosowanie
Wszystkie czynności wyborcze muszą być wykonywane zgodnie z powyższym kalendarzem. Czynności wykonane w innym terminie niż podaje kalendarz są nieważne.

Zasady zgłaszania kandydatów
Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłaszają się sami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres eskwilinia@op.pl. Wiadomość musi być wypełniona wg poniższego wzoru:
Imię i nazwisko kandydata:
Data urodzenia:
Podpis:
Osoby popierające:
Kandydatura może być zarejestrowana, jeśli poprze ją co najmniej 3 obywateli.

Sposób głosowania
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres eskwilinia@op.pl. W wiadomości należy podać tylko imię i nazwisko wybranego kandydata.

------------------------------------------------------------

KPRE/PPRN/02/12
Postanowienie Przewodniczącego Rady Narodowej
z dnia 27 października 2012 roku
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej


Na podstawie art. 18 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Eskwilińskiej postanawiam, co następuje:

§ 1.
Zarządzam wybory Przeydenta Rzeczypospolitej.

§ 2.
Na dzień wyborów wyznaczam dzień 4 listopada 2012 roku.

§ 3.
Kalendarz wyborczy, zasady zgłaszania kandydatów i sposób głosowania określa załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Martinus de Wilczyno
Przewodniczący Rady Narodowej

Załącznik

Kalendarz wyborczy
27 X - 2 XI 2012 r. - zgłaszanie kandydatów
27 X - 3 XI 2012 r. - kampania wyborcza
4 XI 2011 r. w godzinach 00:00-24:00 - głosowanie
Wszystkie czynności wyborcze muszą być wykonywane zgodnie z powyższym kalendarzem. Czynności wykonane w innym terminie niż podaje kalendarz są nieważne.

Zasady zgłaszania kandydatów
Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłaszają się sami poprzez wysłanie prywatnej wiadomości na skrzynkę Krajowego Komisarza Wyborczego. Wiadomość musi być wypełniona wg poniższego wzoru:
Imię i nazwisko kandydata:
Data urodzenia:
Podpis:
Osoby popierające:
Kandydatura może być zarejestrowana, jeśli poprze ją co najmniej 3 obywateli.

Sposób głosowania
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości na skrzynkę Krajowego Komisarza Wyborczego. W wiadomości należy podać tylko imię i nazwisko wybranego kandydata.

------------------------------------------------------------

KPRE/PPRN/03/12
Postanowienie Przewodniczącego Rady Narodowej
z dnia 4 listopada 2012 roku
w sprawie zarządzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej


Na podstawie art. 18 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Eskwilińskiej postanawiam, co następuje:

§ 1.
Zarządzam II turę wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej.

§ 2.
Na dzień II tury wyborów wyznaczam 11 listopada 2012 roku.

§ 3.
Kalendarz wyborczy i sposób głosowania określa załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Martinus de Wilczyno
Przewodniczący Rady Narodowej

Załącznik

Kalendarz wyborczy
4 XI - 10 XI 2012 r. - kampania wyborcza
11 XI 2011 r. w godzinach 00:00-24:00 - głosowanie
Wszystkie czynności wyborcze muszą być wykonywane zgodnie z powyższym kalendarzem. Czynności wykonane w innym terminie niż podaje kalendarz są nieważne.

Sposób głosowania
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości na skrzynkę Krajowego Komisarza Wyborczego. W wiadomości należy podać tylko imię i nazwisko wybranego kandydata.
------------------------------------------------------------
KPRE/PPRN/04/13
Postanowienie Przewodniczącego Rady Narodowej
z dnia 20 kwietnia 2013 roku
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej


Na podstawie art. 18 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Eskwilińskiej postanawiam, co następuje:

§ 1.
Zarządzam wybory Przeydenta Rzeczypospolitej.

§ 2.
Na dzień wyborów wyznaczam dzień 27 kwietnia 2013 roku.

§ 3.
Kalendarz wyborczy, zasady zgłaszania kandydatów i sposób głosowania określa załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Cheewazz Khadil
Przewodniczący Rady Narodowej

Załącznik

Kalendarz wyborczy
20 IV - 25 IV 2013 r. - zgłaszanie kandydatów
20 IV - 25 IV 2013 r. - kampania wyborcza
26 IV 2013- ogłoszenie listy kandydatów i uprawnionych do głosowania
27 IV 2013 r. w godzinach 00:00-24:00 - głosowanie
Wszystkie czynności wyborcze muszą być wykonywane zgodnie z powyższym kalendarzem. Czynności wykonane w innym terminie niż podaje kalendarz są nieważne.

Zasady zgłaszania kandydatów
Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłaszają się sami poprzez wysłanie prywatnej wiadomości na skrzynkę Krajowego Komisarza Wyborczego. Wiadomość musi być wypełniona wg poniższego wzoru:
Imię i nazwisko kandydata:
Data urodzenia:
Podpis:
Osoby popierające:
Kandydatura może być zarejestrowana, jeśli poprze ją co najmniej 3 obywateli.

Sposób głosowania
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości na skrzynkę Krajowego Komisarza Wyborczego. W wiadomości należy podać tylko imię i nazwisko wybranego kandydata.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kongres
Kongres Orientyki w Eskwilingradzie

Witamy delegatów na Kongres Kontynentu Wschodniego!

 • Zapraszamy do rejestrowania się na forum Kongresu.

 • Zachęcamy do odwiedzenia forum Eskwilinii.

 • Jesteśmy wdzięczni za wpisy pozostawione na Ścianie Gości.
 • Shoutbox
  Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

  BrentStese
  22/03/2018 23:35
  [url=http://www.filiz.com
  .tr/css/publish.asp?kp=21
  4-Kamagra-Jelly-Sydney-Bu
  y-Cialis-10mg-Viagra-Onli
  ne]Kamagra Jelly Sydney[/url] For those who have any important goods, you really s


  Angelwen
  22/01/2018 19:31
  qykezqq http://www.foerde-netzwer
  k.de/informationsmaterial
  .php?b=192 http://www.liebesspionin.
  de/101-woolrich-blizzard-
  blau.html http://www.clovis.nu/bels
  taff-racer-blouson-


  GachimLib
  03/11/2017 22:00
  [url=http://nexusrp.ru/]Đ
  óńńęčé StalkerRP 46.174.55.117:27015[/url]
  [url=http://yousteam.ru/]
  STEAM č Origin keys[/url]


  RichardHalo
  31/07/2017 08:57
  upbdojq http://www.campingmareblu
  .it/nike-free-flyknit-bri
  ght-crimson-black-grey-22
  6.html http://www.blackhorsesv.i
  t/634-adidas-gazelle-verd
  i-e-gialle.html http://www.agritu


  RichardHalo
  23/07/2017 07:39
  fenlmpw http://www.studiolafratta
  .it/824-adidas-stan-smith
  -milano.htm http://www.areaufo.it/009
  -polo-ralph-lauren-manica
  -lunga.html http://www.ubriacodamore.
  it/513-abercromb


  RichardHalo
  08/07/2017 15:04
  qzqnljs http://www.abovenet.co.uk
  /oakley-store-xxi-kuninga
  n-oakley-store-xxi-kaliba
  ta.html http://www.canticismo.it/
  ray-ban-ladies-sunglasses
  -online-ray-ban-ladies-su
  ngla


  Jasongok
  27/04/2017 14:42
  agree ended this [url=http://onlinecasinos
  -x.com/]casino[/url] where you can collect real money with the usurp of this lightPlaying [url=http://onlinecasinos
  -x.com/online-blackjack.h
  tml]on


  Jasongok
  28/03/2017 09:13
  check ended this [url=http://onlinecasinos
  -x.com/]casino[/url] where you can prevail in legal kale with the help of this guidebookPlaying [url=http://onlinecasinos
  -x.com/online-blackjack.h


  Jasongok
  24/03/2017 21:51
  agree doused this [url=http://onlinecasinos
  -x.com/]casino[/url] where you can conquer legal kale with the help of this enchiridionPlaying [url=http://onlinecasinos
  -x.com/online-blackjack.h


  Jasongok
  23/03/2017 20:17
  agree to this [url=http://onlinecasino-
  xx.com]online casino[/url] where you can win legal notes with the avoid of this guidePlaying [url=http://onlinecasinos
  -x.com/free-casino-bonus.
  html]n


  Archiwum
  Copyright © Rzeczpospolita Eskwilińska 2011, 2012, 2013

  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie